Pages/Tudalennau

Hafan

Ynghylch BEPCymru

Rhaglen addysg gr?p gyffrous newydd yw BEPCymru a’i nod yw gwella dealltwriaeth yr aelodau o anhwylder deubegwn a chynnig manteision o ran ansawdd bywyd a’r symptomau sy’n cael eu profi.

Mae BEPCymru wedi’i datblygu gan yr Athro Nick Craddock, y Dr Ian Jones, y Dr Danny Smith a gr?p Anhwylderau Hwyliau Prifysgol Caerdydd. Erbyn hyn rydyn ni’n cydweithio â gweithwyr proffesiynol iechyd meddwl ledled Cymru i gyflwyno’r rhaglen.

Mae BEPCymru yn cael ei gyflwyno mewn deg cyfarfod wythnosol ac mae pob sesiwn yn para tua dwy awr.  Mae’r sesiynau’n gyfuniad o gyflwyniadau, trafod mewn gr?p ac ymarferion gr?p.

Mae BEPCymru yn ymdrin â’r pynciau canlynol:

  1. Cyflwyniad a beth yw anhwylder deubegwn?
  2. Beth sy’n achosi anhwylder deubegwn?
  3. Ffordd o fyw
  4. Monitro hwyliau a dod o hyd i sbardunau
  5. Rhybudd Cynnar Penodol
  6. Meddyginiaeth I
  7. Meddyginiaeth II
  8. Ymagweddau seicolegol
  9. Ffrindiau a theuluoedd
  10. Rhoi’r cyfan at ei gilydd

Beth yw manteision cymryd rhan?

Rydyn ni’n gobeithio y bydd y rhai sy’n cymryd rhan, drwy wneud hynny, yn gweld gwelliant yn eu dealltwriaeth o anhwylder deubegwn, yn ogystal â manteision o ran eu hansawdd bywyd a’u profiad o symptomau.

Pwy sy’n ariannu BEPCymru?

Mae BEPCymru yn cael ei ariannu gan y Loteri Fawr.

Ble mae BEPCymru yn rhedeg ar hyn o bryd?

Ar hyn o bryd rydyn ni’n cynnal sesiynau BEPCymru yng Nghaerdydd, i aelodau o Gaerdydd a Bro Morgannwg, ond fe fydd BEPCymru yn cael ei chyflwyno drwy Gymru gyfan yn y dyfodol.

 phwy y galla i gysylltu i gael rhagor o wybodaeth?

Helen Davies – Cydlynydd Prosiect BEPCymru

FREEPOST RSEK-HXKK-JRXH

Ysbyty Athrofaol Cymru

T? Mynwy

Parc Mynydd Bychan

Caerdydd

CF14 4XW

E-bost:    bepc@cardiff.ac.uk

Ffôn:        029 2074 2038

Ffacs:       029 2074 3143